torek, 19. november 2013

Petindvajset obrokov brez umetnih dodatkov

Soboška družba Proconi je zgradila dve milijardi tolarjev vredno tovarno gotove hrane, ki bo primerna za vaše zdravje, prvo v državi – Cena enega obroka bo od 500 do 850 tolarjev. Murska Sobota – Družba Proconi, ki je ena od hčerinskih družb podjetja13 M, bo sredi avgusta kot prva pri nas začela s poskusno proizvodnjo pripravljenih jedi brez umetnihdodatkov. Po besedah direktorice Renate bodo lahko v novi tovarni, ki so jo zgradili v Industrijski ulici, dnevno pripravili do 16 ton pripravljenih jedi. Letna proizvodnja pripravljeni jedi, ki jih bodo kupcem ponudili pod blagovno znamko Pogrej in pojej, bo znašala do štiri tisoč ton. Recepturo in tehnologijo priprave vseh petindvajsetih jedi (bograč, piščančja obara, pasulj s klobaso, segedin, sarma, bujta repa, svinjski zrezek, goveji zrezki, ričet, čufte, pečenice s kislim zeljem, piščančji paprikaš, različne testenine itd.) je več kot pol leta v poskusni delavnica razvijala ekipa zaposlenih v podjetju in zunanji sodelavci. »Vse jedi bomo pripravljali brez dodatnih konzervansov, barvil in ojačevalcev. Jedi bodo pripravljene v porcijah in po kuhanju toplotno obdelane (pasterizirane) do te mere, da bodo ostale, seveda shranjene v hladilniku, neoporečne najmanj trideset dni,« je povedala Renata Murmayer. Kupec bo za končno pripravo obroka pripravljena hrane potreboval le nekaj minut. Posodico s pripravljeno hrano bo moral pogreti v vroči vodi ali mikrovalovni pečici.Posamezni obroki bodo tehtali od 330 do 450 gramov, njihova maloprodajna cena pa se bo gibala med 500 in 850 tolarji. Podjetje bo za pripravo hrane uporabljalo samo domače surovine, za katere bo zagotovljena tudi sledljivost. Številne majhne pomurske kmetije bodo lahko s pridelavo vrtin, ki jim bodo potrebovali v tovarni, ustvarile dodaten zaslužek.
Gradnja živilske tovarne je stala dve milijardi tolarjev. Družba Proconi je za naložboprispevala 600 milijonov tolarjev lastnega denarja in najela za 1,4 milijardetolarjev dolgoročnih kreditov.
Proizvodni obrat ustreza vsem najzahtevnejšim predpisom in izpolnjuje tudi vse pogoje za izvozno registracijo. V podjetju bo zaposlenih blizu dvajset delavcev, od tega šest s fakultetno izobrazbo.

torek, 29. oktober 2013

Pomembna je tudi "predzgodovina" odnosov

Izjemno pomembna so osebna srečanja – Skrbne priprave Neformalna druženja so zelo koristna – Simpatija imaodločilno vlogo. Če želimo uspeti, moramo znati komunicirati. To včasih ni najbolj enostavno, saj moramo upoštevati celo vrsto dejavnikov, se nenehno prilagajati, izpopolnjevati … Vsakdo ima svoj slog komuniciranja. Zato smo nekaj ljudi iz različnih panog povprašali o njihovem poslovnem komuniciranju, osebnem slogu, prvih vtisih, metodah in pripomočkih, ki jih uporabljajo …
Danica Purg, direktorica, IEDC – Poslovna šola Bled: Komuniciranje je pomembna menedžerska spretnost, ki jo pridobiš predvsem z izkušnjami. Jetudi predpogoj, da iz menedžerja postaneš voditelj. Navadno govorimo o štirih pomembnih sklopih znanja, spretnosti ter lastnosti za uspešen menedžment. V prvi fazi, na najnižji ravni menedžmenta, zadostuje znanje z različnih področij (marketing, finance, računovodstvo …) in njihova medsebojna povezanost. Ko pa postanemo odgovorni še za vsaj enega človeka, postanejo zelo pomembne spretnosti komuniciranje, pogajanje, vodenje timov, menedžment časa … Sledi poznavanje industrijske veje, v kateri delamo, in razvojnih smernic v svetu in doma; osebne lastnosti menedžerja in menedžerke, kot so na primer energija, smisel za razumevanje delov in celote, moralna drža in podobno, so prav tako ključnega pomena. Za sklepanje poslov so vsekakor potrebne priprave. Koliko časa ti vzamejo, je odvisno od tega, kdo je tvoj partner. V Sloveniji je na primer poleg podrobnega poznavanja partnerja pomemben psihološki faktor, če pa razpravljamo o partnerstvih v tujini in če imamo v mislih Slovenijo, lahko rečem, da je zelo pomembna »predzgodovina« odnosov. Vračanje zaupanja vzame zelo veliko časa in zahteva zelo oseben način komuniciranja. Pri podjetjih iz drugih kulturnih okolij se moramo za sklepanje poslov zelo temeljito pripraviti. Ker je v zadnjem času zaradi globalizacije veliko več podjetij, ki iščejo partnerje, je ta proces še bolj zahteven. V našem primeru, ko gre za mednarodno poslovno šolo, je še pomembneje komunicirati s svojim okoljem kot pa s »konkurenco«. Pomembno je, da ljudje razumejo, s čim se ukvarjaš, zakaj je pomembno za Slovenijo, da ima tako mednarodno šolo, zakaj potrebuješ prvorazredne prostore, sodobno tehnologijo … Seveda je prvi vtis zelo pomemben. Toda kje se ta začne? Pri kakovosti spletne strani, v prvem pismu (polnem napak), telefonskem pogovoru … Vsaka podrobnost šteje. Vsako prvo srečanje je dokaj formalno, toda vseeno je od nas odvisno, kako prisrčno bo postalo. O sebilahko rečem, da imam zelo oseben način komuniciranja. Najprej se potrudim, da lahko opravim pogovor brez prevajalcev. Veliko dam na osebna srečanja. Če je treba, se peljem deset ur z letalom za eno samo uro srečanja, ki je pomembno. Na leto imam približno 150 srečanj in kosil s partnerji in potencialnimi partnerji.

četrtek, 03. oktober 2013

Olimpije ni več v nogometu?

Če se bo Nogometna zveza Slovenije držala zakonov in pravil, bodo žogobrcarji ljubljanske Olimpije (nogometne napovedi) čez dva tedna ostali brez tekmovalne licence. Ali bodo sezono 2004/2005 začeli kot četrtoligaši, se sprašuje MITJA LOMOVŠEK . Schollmayer ne priznava starih dolgov. Koliko Olimpij je za Bežigradom? V nasprotju z nogometaši košarkarji plačujejo grehe preteklosti, preregistracije pa so hokejski izum. Izhod za Olimpijo je združitev z Ljubljano, upniki pa bi ostali z dolgimi nosovi. Čeprav bo slovenska nogometna reprezentanca prihodnji teden v Celju(zemljevid) odigrala prvo prijateljsko tekmo na domačem igrišču po novembrskem spektaklu s Hrvati, pa se o srečanju varovancev Bojana Prašnikarja z Latvijci, udeleženci prihodnjega evropskega prvenstva na Portugalskem, v naših nogometnih krogih zdaj ne govori prav veliko. Osrednja pozornost je bolj kot reprezentanci namenjena pričakovanju odločitev komisije Nogometne zveze Slovenije o dodelitvi ali zavrnitvi licenc klubom za nastopanje v prvi ligi v sezoni 2004/2005. Znane naj bi bile 15. aprila, po pritožbenih rokih bodo licence dokončno podeljene ali zavrnjene konec maja. Izjava. Klubi so morali do 15. marca predložiti potrebne listine za pridobitev licence. Med njimi je največ pozornosti zbudila zahteva po podpisu notarsko overjene izjave, s katero morajo klubi »prevzeti vse obveznosti pravnih oseb, v okviru katerih so ali so bile izvajane tipične nogometne aktivnosti prosilca za licenco in s tem uresničevane tekmovalne pravice v tekmovanjih NZS.« Takšno izjavo je Izvršni odbor NZS sprejel na 19. seji 9. februarja. »Vztrajamo pri tako zapisani izjavi,« je po številnih žolčnih odzivih v klubih 12. februarja povedal podpredsednik NZS dr. Marko Ilešič. »Če je klubi ne bodo podpisali, bo njihova prošnja za dodelitev licence takoj zavržena. Ponavljam: zavržena, in ne zavrnjena!« Z drugimi besedami to pomeni, da klubi, ki do 15. marca niso podpisali obremenilne izjave o preteklih obveznostih, ne bodo dobili licence. Projekt licenciranja pri NZS vodi Aleš Zavrl (sin predsednika NZS Rudija), ki je 12. februarja povedal, da v skladu z določili svetovne nogometne zveze Fifa do konca postopka ne bo dajal nobenih izjav na temo licenc.Learn more about odeonbet yeni adresi odeonbet5 at www.odeonbet5.org

nedelja, 15. september 2013

Odpisi, neopravljeni pripisi

Odpis zmanjša knjižno vrednost premoženja, pripis pa jo poveča. Z neopravljenim pripisom se obračun podjetja v določenem času zniža. Neopravljen pripis učinkuje na izračun kot odpis. Odpise navedemo v obračunu stroškov (kalkulativni odpisi) in v letnem računskem zaključku (bilančni odpisi). V obeh primerih služijo za porazdelitev nabavnih/proizvodnih stroškov potrošnega investicijskega blaga na njihovo amortizacijsko dobo, ki presega eno leto. Odpisi v bilanci služijo poleg tega še za prilagajanje knjižnih vrednosti vsega premoženja (tudi nepotrošnega blaga) nastalim ali pričakovanim zmanjšanjem vrednosti. Primer: Izdelovalec orodja nabavi rezkar za 300.000 DE, ki naj bi se uporabljal pet let, nato pa bi ga oddali v staro železo. Ob enakomerni uporabi in rednem servisiranju se določi linearni letni odpis v višini 60.000 DE. Ta znesek odpisa velja poenostavljeno tako za bilanco kot za obračun stroškov. V bilanci odpis povzroči zmanjšanje aktivnih nabavnih stroškov za 60.000 DE letno. Temu v računu dobička ali izgube ustreza enak strošek, ki zmanjša letni izračun — in s tem lastni kapital - za 60.000 DE. Potencial za izplačilo dobička je torej manjši za 60.000 DE. Če je odpis davčno priznan, je bilančni dobiček ustrezno nižji in plačilo davka manjše. V obračunu stroškov se proizvodni stroški orodij, izdelanih z uporabo novega rezkarja, povečajo za 60.000 DE letno. Če tržišče dovoljuje doseganje prodajnih cen orodja, ki krijejo stroške proizvodnje (vključno z odpisom rezkarja), je v izkupičku od prometa za poslovno leto 60.000 DE vsebovanih kot nadomestilo za obrabo rezkarja v proizvodnem procesu. Odpisi torej povzročijo nove denarne pritoke le, če sta izpolnjena dva pogoja: da tržišče sprejme prodajno ceno proizvoda, ki poleg vseh ostalih stroškov krije vsaj del odpisov, in da v podjetje pritekajo plačila strank ( sam obstoj terjatev iz dobav in storitev ne zadostuje). Pod temi pogoji govorimo o oblikovanih odpisih: za rezkar je bilo treba plačati 300.000 DE, ki so v okviru prodajnega procesa kot del plačil strank pritekle nazaj v podjetje (učinek sprostitve kapitala, amortizacija). Protivrednost odpisov je na razpolago za financiranje novih investicij. Tudi če bo podjetje odpisano investicijsko blago po koncu amortizacijske dobe nadomestilo z novim, protivrednosti odpisov ni potrebno »hraniti« za nabavo. Zadostuje, če je potrebni kapital na razpolago v trenutku, ko je nabava potrebna.